BCSD en vast bureau OCMW

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Samenstelling BCSD

  • Sara Roncada: voorzitter
  • Nele Beckers
  • Hilde Jeurissen
  • Hassan Amaghlaou
  • Fabiola Colson
  • Michel Berger
  • Nadine Wijns
  • Gianni Cacciatore
  • Andy Reemers

Samenstelling vast bureau

De leden van het vast bureau zijn van rechtswege dezelfde als de leden van het college van burgemeester en schepenen.