Beestig Wijs

DOELGROEP

Jongeren + 12 jaar die nood hebben aan een school vervangend programma kunnen bij ons 1 dag/ week terecht. We werken in kleine groepjes van maximum 5 jongeren en werken binnen de groepjes zoveel mogelijk op maat van iedere jongere.

AANMELDING

Voor jongeren die nog naar school gaan gebeurt de aanmelding door het CLB met het aanmeldingsformulier. Opstart kan pas gebeuren na kennismaking (jongeren, school, ouders…), na het afsluiten van een leerovereenkomst en na een akkoord omtrent de verzekering. Leerrechtorganisaties kunnen rechtstreeks aanmelden indien zijn contact onderhouden met het CLB. De duur van het traject wordt op maat van de jongere bepaald.

KOSTPRIJS

Dagprijs: € 17,50. (15 euro dagvergoeding + 2,50 euro voor de lunch)

DOELSTELLINGEN

  • Welbevinden verhogen door het bieden van succeservaring
  • Betrokkenheid verhogen
  • Kansen bieden tot competentieontwikkeling.

PROGRAMMA

De jongeren worden actief betrokken bij:

  • een dagopvang voor honden
  • een uitlaatservice voor honden
  • een dienstencentrum dat hulpverlening biedt aan huisdieren van kansarmen.
  • Contacten leggen met baasjes, wandelen en spelen met de honden, de eigen honden skills uitbreiden, onderhoud van de opvang accommodatie, administratie…

Graag met honden bezig zijn is een voorwaarde voor dit traject.

We starten om 9.00 uur en ronden af om 15.30 uur. ’s Middags wordt er samen gekookt. Wandelen met de honden is een vast onderdeel van het programma. Stevig schoeisel is een must.

CONTACTGEGEVENS

Beestig Wijs
Riet Abrahams
Sledderlo 57 - 3600 Genk
T 0473 22 64 23 - E info@beestigwijs.be