Resultaten lokaal behoefteonderzoek bij de Genkse 55-plussers

In 2021 organiseerde het stadsbestuur voor de derde keer in samenwerking met de VUB en de adviesraad 55+ een grootschalig behoefteonderzoek bij de Genkse medioren en senioren. Waar de eerste twee behoefteonderzoeken uit 2007 en 2012 zich richtten op de 60-plussers werd de doelgroep bij de jongste bevraging uitgebreid naar de 55-plussers.

Dankzij dit onderzoek krijgen we een gedetailleerd beeld van de leefwereld van de Genkse 55-plussers en kunnen we het beleid waar nodig bijsturen zodat elke 55-plusser zich goed voelt in onze stad.

Om de vergelijking met het vorige behoefteonderzoek en met andere gemeenten en centrumsteden in Vlaanderen mogelijk te maken, werden de resultaten van de 60-plussers en de leeftijdsgroep 55-59 jaar apart verwerkt. De cijfers, grafieken en tabellen hebben betrekking op de doelgroep 60+. Waar relevant worden de cijfers voor de 55-59-jarigen apart vermeld.

  

De voorstelling van de resultaten in juni 2021 kan je via deze link bekijken 

 

Je kan het volledige rapport nalezen via deze link: