101 Belasting betreffende de privéwaterafvoer

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op het niet beschikken over een conform keuringsattest van de privéwaterafvoer, in de gevallen waar dit voorgeschreven is door het algemeen waterverkoopreglement, en het illegaal aansluiten op het openbaar saneringsnetwerk.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019