105 Belasting op economische bedrijvigheid in vestigingen

Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de economische bedrijvigheid in vestigingen op het grondgebied van stad Genk.

Datum gemeenteraad: 16 november 2021

Datum bekendmaking: 19 november 2021

Gewijzigd gemeenteraad: 14 februari 2023

Datum bekendmaking gecoördineerde versie: 21 februari 2023