100 Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Er wordt een belasting gevestigd op het inzamelen en verwerken van diverse fracties huishoudelijke afvalstoffen.

Datum gemeenteraad: 21 december 2021

Datum bekendmaking: 29 december 2021

Gewijzigd gemeenteraad: 20 december 2022, 19 december 2023

Datum bekendmaking gecoördineerde versie: 27 december 2022, 26 december 2023