100 Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn van 2 jaar, eindigend op 31 december 2023, wordt in Genk een belasting gevestigd op het inzamelen en verwerken van diverse fracties huishoudelijke afvalstoffen.

Datum gemeenteraad: 21 december 2021

Datum bekendmaking: 29 december 2021

Gewijzigd gemeenteraad: 20 december 2022

Datum bekendmaking gecoördineerde versie: 27 december 2022