103 Belasting op masten en pylonen

Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de masten en pylonen, die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de stad Genk bevinden, in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.

Datum gemeenteraad: 15 december 2020

Datum bekendmaking: 21 december 2020