078 Belasting op nachtwinkels

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van de stad Genk.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019