044 Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten voordele van de stad een belasting gevestigd op ontbrekende parkeerplaatsen.
De belasting is verschuldigd door de houder van een definitieve stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning:
  1. waarin ontbrekende parkeerplaatsen zijn vastgesteld;
  2. die één of meer in de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning begrepen en reeds aangelegde parkeerplaatsen, naderhand afschaft of zodanig wijzigt dat ze niet meer voldoen aan de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning.
  3. die één of meer in zijn stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning begrepen parkeerplaatsen niet aanlegt.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019