010 Belasting op reclamedragers

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op reclameborden, elektronische reclameborden en reclameborden met plaatsverwijzing, geplaatst op het grondgebied van de stad langs de openbare weg of op een plaats zichtbaar vanaf de openbare weg.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019

Gewijzigd gemeenteraad: 16 juni 2020, 21 december 2021

Datum bekendmaking gecoördineerde versie: 17 juni 2020, 29 december 2021