085 Belasting op tweede verblijven

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op tweede verblijven, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger ingeschreven zijn.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019