075 Belasting op vergunningen voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven ten laste van natuurlijke of rechtspersonen die houder zijn van een vergunning, uitgereikt vóór 1 januari 2020, voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019