056 Belasting op verspreiding ongeadresseerd drukwerk

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de verspreiding van ongeadresseerde drukwerken en/of gelijkgestelde producten.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019