064 Belasting op voor publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het stadscentrum en in de lokale en bovenlokale handelszones. De gebiedsomschrijving is bepaald in het belastingreglement.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019

Gewijzigd gemeenteraad: 15 december 2020

Datum bekendmaking gecoördineerde versie: 21 december 2020