Belasting publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen

Elk jaar wordt er een belasting geheven op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen. Dit in het stadscentrum én in de lokale en bovenlokale handelszones van Genk. 

Goed om weten: de gebiedsomschrijving is bepaald in het belastingreglement. Op deze pagina verduidelijken we de tarieven per zone. Zo zorgt Genk voor transparantie in het belastingbeleid voor handelspanden.

Tarief zone centrum

 • Van 0 m² tot en met 100 m²: € 200,00 per vestiging. 
 • Van 101 m² tot en met 500 m²: € 400,00 per vestiging. 
 • Van 501 m² tot en met 1.000 m²: € 1.000,00 per vestiging. 
 • Van 1.001 m² tot en met 2.000 m²: € 2.000,00 per vestiging. 
 • Groter dan 2.000 m²: € 3.000,00 per vestiging. 

Tarief zone bovenlokale handelsstraten

 • Van 0 m² tot en met 100 m²: € 160,00 per vestiging. 
 • Van 101 m² tot en met 500 m²: € 320,00 per vestiging. 
 • Van 501 m² tot en met 1.000 m²: € 8.00,00 per vestiging. 
 • Van 1.001 m² tot en met 2.000 m²: € 1.600,00 per vestiging. 
 • Groter dan 2.000 m²: € 2.400,00 per vestiging. 

Tarief zone lokale handelsstraten

 • Van 0 m² tot en met 100 m²: € 120,00 per vestiging. 
 • Van 101 m² tot en met 500 m²: € 240,00 per vestiging. 
 • Van 501 m² tot en met 1.000 m²: € 600,00 per vestiging. 
 • Van 1.001 m² tot en met 2.000 m²: € 1.200,00 per vestiging. 
 • Groter dan 2.000 m²: € 1.800,00 per vestiging.