Rijbewijs

Een Belgisch rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een motorvoertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. 

Er zijn verschillende catgorieën:

 • bromfiets: categorie AM
 • motor: categorie A
 • auto: categorie B
 • vrachtwagen: categorie C
 • bus: categorie D
 • landbouwvoertuig: categorie G

Als je slaagt voor het rijexamen, kan je je rijbewijs aanvragen. Met je Belgisch rijbewijs kan je dan rijden in alle landen van de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en in de landen die het Belgisch rijbewijs erkennen. Welke dit zijn kan je hier raadplegen.

Het rijbewijs dat je krijgt, is volgens Europees model. Het is een model zoals een bankkaart of de elektronische identiteitskaart. Het stadsbestuur maakt deze niet zelf maar vraagt deze aan bij de FOD Mobiliteit. De afleveringstermijn bedraagt 5 werkdagen. Het Belgisch rijbewijs is 10 jaar geldig.

Je kan op elk moment je oude papieren rijbewijs omwisselen voor een nieuw rijbewijs bankkaartmodel.

OPGELET! Haalde jij vanaf december 2010 je rijbewijs of ruilde je je klassieke roze, papieren rijbewijs vrijwillig in voor een rijbewijs bankkaartmodel? Houd dan zeker de vervaldatum in het oog en maak tijdig een afspraak voor de verlenging ervan.Opnieuw een examen afleggen is niet nodig maar de geldigheidstermijn mag niet overschreden worden. Voor het rondrijden zonder geldig rijbewijs kan je een boete krijgen.

Heb je nog een papieren rijbewijs en reis je naar het buitenland, controleer dan of je over een Europees Rijbewijs beschikt (Rijbewijs - Model van de Europese Gemeenschappen). Om problemen te vermijden raden we je aan om je papieren rijbewijs in te ruilen voor een rijbewijs bankkaartmodel.

Bedrag

€ 30,00

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een rijbewijs breng je volgende documenten mee:

 • je identiteitsbewijs;
 • indien mogelijk gebruiken we de foto van je e-ID. Is deze niet meer gelijkend of wens je een andere te gebruiken dan breng je 1 recente en sterk gelijkende pasfoto van goede kwaliteit die voldoet aan de normen van de fotomatrix mee (biometrie: neutraal vooraanzicht, niet lachen, geen tanden zichtbaar, geen reflectie van brilglazen, ogen vrij, geen attributen of haren in het gezicht);
 • je voorlopig rijbewijs;
 • bij aanvraag van een voorlopig rijbewijs: het ondertekend aanvraagformulier van het examencentrum;
 • bij omruiling: je oude rijbewijs.

Haal je een document af voor iemand anders, breng dan steeds een ingevulde en ondertekende volmacht mee.