Belgisch rijbewijs naar Europees model

Wat na het slagen in mijn rijexamen?

Als je slaagt in het rijexamen, kan je je rijbewijs aanvragen. Met je Belgisch rijbewijs kan je dan rijden in alle landen van de Europse Economische Ruimte (EER) (1) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Welke dit zijn kan je, indien nodig opvragen, bij de dienst.

(1) De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Het rijbewijs dat je krijgt, is volgens Europees model. Het is een model zoals een bankkaart of de elektronische identiteitskaart. Het stadsbestuur kan dit document niet zelf aanmaken en vraagt dit dus aan bij de federale overheidsdienst. Dit betekent dat je je eerst moet aanmelden voor de aanvraag en een tweede maal om het document af te halen. De afleveringstermijn bedraagt 4 werkdagen.

Hernieuwing aanvragen

Wanneer je het originele rijbewijs verliest of wanneer het wordt gestolen, kan je bij die dienst ook een hernieuwing aanvragen. Je bent wel verplicht eerst aangifte te doen bij de politie. Daar krijg je dan een "Attest van aangifte van verlies of diefstal - aanvraag om een duplicaat".

Bij beschadiging van je rijbewijs, onleesbaarheid of niet meer gelijkende foto ben je ook verplicht een hernieuwing aan te vragen. Daarvoor moet je niet eerst via de politie. Je kan je rechtstreeks aanmelden met het oude rijbewijs.

Je huidige rijbewijs omwisselen

Je kan ook je oude papieren rijbewijs omwisselen voor het nieuwe model dat veel kleiner is.

Wat te doen bij verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal moet je steeds een aangifte doen bij de politie, vooraleer een nieuw rijbewijs kan aangevraagd worden. Dit attest moet je meebrengen bij de aanvraag.

Bedrag

€ 30,00

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een rijbewijs moet je volgende documenten meebrengen:

  • je identiteitsbewijs;
  • 1 recente pasfoto
    (indien je de foto van je e-ID wenst te gebruiken is geen foto nodig, op voorwaarde dat je nog gelijkend bent met de foto en je e-ID nog voldoende geldig is). De pasfoto moet van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de normen van de fotomatrix;
  • in geval van scholing met voorlopig rijbewijs: het voorlopig rijbewijs;
  • indien je het document afhaalt voor iemand anders - een volmacht;
  • indien je lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden zijn aangetast - een attest van Groep 1;
  • indien je bezoldigd vervoer zal doen - een 'Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van Groep 2";
  • als beroepsbestuurders voor personen- en goederenvervoer (Cat C1/C/C1E/CE - D1/D/D1E/DE ) - een attest van vakbekwaamheid;
  • een formulier 'Aanvraag om een rijbewijs' verkregen op examencentrum/VDAB/DeLijn/etc na slagen van praktische proef'

Bij verlies of diefstal: een attest van aangifte bij politie.

Om je oude rijbewijs om te ruilen moet je dit meebrengen met je identiteitsbewijs.