Belgische nationaliteit aanvragen

Er zijn meerdere manieren waarop je de Belgische nationaliteit kan krijgen.

Als minderjarige wordt je automatisch Belg indien:

  • één van je ouders Belg is op het moment van je geboorte;
  • je wordt erkend of geadopteerd door een Belg;
  • je wordt geboren in België, je ouders zijn geen Belg maar ze voldoen aan bepaalde verblijfsvoorwaarden;
  • één van je ouders de Belgische nationaliteit verkrijgt na je geboorte en voor je 18de verjaardag.

Als meerderjarige kan je zelf een aanvraag om Belg te worden indienen bij de dienst burgerzaken van stad Genk. Je moet aan heel wat voorwaarden voldoen vooraleer je een verklaring tot verkrijging van de Belgische nationaliteit kan afleggen. Elke situatie is anders. Contacteer ons voor advies op maat voor jouw persoonlijke situatie.

Informeer je dus zeker vooraf persoonlijk.
Onze medewerkers bekijken samen met jou of je aan de gestelde voorwaarden kan voldoen en informeren je tot in detail welke documenten nodig zijn voor jouw persoonlijke situatie.

Als je het advies van onze medewerkers hebt opgevolgd kan je de documenten voorleggen voor controle. Je krijgt dan zo vlug mogelijk het bericht dat de aanvraag kan ingediend worden of dat er eventueel nog moet bijgestuurd worden.

Na het afleggen van je verklaring bezorgen onze medewerkers het dossier aan het Parket van de Procureur des Konings van Limburg, afdeling Tongeren. De Procureur heeft vanaf dan 4 maanden de tijd om een advies te bezorgen.

Bedrag

Bij het indienen van de aanvraag moet er een bewijs voorgelegd worden van betaling van 150,00 euro registratierechten. Info over de wijze van betaling krijg je van onze medewerkers zodra duidelijk is dat de aanvraag effectief kan ingediend worden.

Het afleggen van de verklaring bij de stad bedraagt € 50,00.