Aankoopcentrale BEReSLIM

Wat?

Raamovereenkomst - voor lokale besturen - voor de verwerving en exploitatie van intelligente IoT-sturingen voor de realisatie van besparingen in het verbruik van elektrische boilers en elektrische accumulatieverwarming.

Deze aankoopcentrale biedt de mogelijkheid voor Vlaamse lokale besturen om low cost en high return energiebesparende maatregelen te kunnen aanbieden aan gezinnen.

Specifiek biedt de sturing een oplossing voor:

  • het realiseren van een besparing in het verbruik van
    • elektrische boilers
    • elektrische accumulatieverwarming
  • het realiseren van een besparing op het capaciteitstarief door aan peak-shaving te doen
  • het maximaliseren van zelfconsumptie van zonne-energie

De opdrachtnemer

Na een openbare procedure met onderhandelingen die via het elektronisch 'public procurement platform' werd gepubliceerd, werd de firma THERMOVAULT op 15 maart 2022 geselecteerd als partner voor het leveren van de gevraagde diensten, en dat voor een periode van 48 maanden.

Aanbod

Onderstaande prijzen zijn allen éénmalige investeringen. Er zijn géén recurrente kosten.

Beschrijving Stukprijs excl. BTW
1. Voorstudie huishouden (enkel te betalen indien bestelling van sturingen niet doorgaan) € 50,00
2. Sturing elektrische boiler € 180,00
3. Sturing elektrische accumulator € 180,00
4. Sturing peakshaving/zelfconsumptie € 150,00
5. Verwijdering sturing € 50,00

Posten 2-4 komen in aanmerking voor de 'Premie sturing elektrische warmte' van Fluvius, aan te vragen voor installaties gefactureerd ten laatste op 31/12/2023. De premie bedraagt 50% van het factuurbedrag (incl. BTW), met een maximum van € 400,00. Meer info over deze premie vind je op de website van Fluvius.

Bestelproces

Het bestel- en installatieproces verloopt in 4 grote fasen:

1

Prospectie: De afroepende partij is verantwoordelijk voor het selecteren van kandidaat-woningen waar de sturingen nuttig ingezet kunnen worden. Een aantal begeleidende criteria waarover informatie van een huishouden al reeds bij het opstellen van de longlist beschikbaar moet zijn is beschreven in de bijlage 'Vooronderzoek checklist.pdf'. Na het aanleveren van de longlist aan THERMOVAULT, starten de afroepende partij en THERMOVAULT samen een informatief communicatietraject op met de geselecteerd huishoudens.

TIP: betrek de energiehuizen hierin. Stad Genk werkt samen met Stebo en Dubo Limburg om de longlist op te stellen.

2

Verkorten van de longlist tot een shortlist via vooronderzoek door THERMOVAULT. Zij bekijken de economische en technische haalbaarheid van de installatie op basis van de aangeleverde gegevens. Daarom is het bijgevolg belangrijk dat stap 1 grondig werd uitgevoerd.

3

Bestellen en installeren van sturingen: Na een grondige check van longlist tot shortlist door THERMOVAULT, en het geven van de toestemming van de eindgebruiker, kan de afroepende partij overgaan tot het bestellen van de benodigde sturingen voor de eindgebruikers. THERMOVAULT verbindt zich ertoe de plaatsing binnen de 8 weken te vervolledigen.

4

Operationeel: Vanaf nu zullen de eindgebruikers (na een korte leerfase van het gedrag van de eindgebruiker) kunnen beginnen besparen, zonder hun gedrag te moeten aanpassen of in te boeten op hun comfort. De afroepende partij zal op geaggregeerd niveau rapportage ontvangen over de gerealiseerde besparingen.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Bestellen

Schrijf je in voor de eerstvolgende afroep (1/09/2023). Je kan alle posten zoals beschreven onder “Aanbod” per huishouden apart afnemen.

Bestel
Download hieronder de beschikbare documentatie.