Beroepsziekte

Is je echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus overleden aan een beroepsziekte of arbeidsongeval? Dan kan je misschien aanspraak maken op een jaarlijkse vergoeding.

Procedure

Om te weten of je in aanmerking komt, vul je het formulier 340 ('aanvraag schadeloosstelling wegens overlijden aan een beroepsziekte') in en stuur je het samen met een overlijdensakte op naar Fedris (Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's).

Meer info

Ga naar de website van Fedris voor meer info en de nodige formulieren.