Schade aan het openbaar domein melden

In Genk zijn de meeste wegen gemeentewegen. Het onderhoud en de herstelling van die wegen en de aanliggende fiets- of voetpaden is de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. Er zijn echter ook een aantal gewestwegen. Die vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer.

Als je schade aan of een probleem vaststelt met het wegdek, een voetpad of fietspad, kan je dit altijd melden bij het stadsbestuur. Dit kan een put zijn, losliggende tegels een probleem met een riooldeksel enz. Ook schade aan een inrit kan je melden.

Wij onderzoeken je melding en gaan na of onze Dienst Wegenwerken het probleem zelf oplost of zullen de melding doorgeven aan de bevoegde externe dienst.

Bedrag

Gratis

Meer info

Je kan de melding ook telefonisch doorgeven.

Je kan je hiervoor ook aanmelden aan het onthaal tijdens de openingsuren. Een afspraak maken hoeft niet.