Bevolkings- of vreemdelingenregisters - aanvraag getuigschrift

Je kan in uitzonderlijke omstandigheden een getuigschrift vragen dat gegevens over jezelf in het bevolkings- of vreemdelingenregister bevestigt.

Dat kan bijvoorbeeld zijn een getuigschrift dat je:

  • beschikt over een bepaald rijbewijs
  • een aanvraag tot adreswijziging indiende
  • wettelijk samenwoont
  • (...)

Voor deze attesten moet je zelf naar het stadhuis komen. Dit zijn uitzonderlijke attesten die we niet online kunnen aanbieden.

Bedrag

Gratis

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Meer info

Via verify.intellistampcenter.be kan je de authenticiteit van een ontvangen document controleren.