Parkeervergunning voor bewoners

Woon je in de betaalzone van Genk-centrum of in een aangeduide blauwe zone? Vraag dan een parkeervergunning voor bewoners, de zogenaamde bewonerskaart, aan. Hiermee kan je onbeperkt parkeren in je eigen bewonerszone, binnen een aanvaardbare loopafstand van je woning. De bewonerskaart geeft evenwel geen recht op een vrije parkeerplaats voor je eigen deur.

Weet je niet of je in de betaalzone van Genk-centrum woont of in een aangeduide blauwe zone op Genks grondgebied? Check het stratenplan:

Parkeerzones op stratenplan

 

Voorwaarden?

 • Je woont in de betaalzone Genk-centrum of in een aangeduide blauwe zone.
 • Je kan maximum 2 bewonersparkeervergunningen per adres aanvragen.
 • Je dient de bewonerskaart jaarlijks te verlengen.
 • Je kan een personenwagen, firmawagen of lichte vrachtwagen (categorie M1 of N1) vergunnen.

 

Hoe werkt het?

 • Je mag 24/7 parkeren in de zone die jou toegewezen wordt.
 • Je mag niet parkeren op voorbehouden plaatsen.
 • De parkeervergunning is uniek en gekoppeld aan de nummerplaat van het voertuig.
 • Er wordt enkel nog een digitale vergunning uitgegeven. Je ontvangt dus niet langer een fysieke kaart.
 • De scanwagen controleert via je nummerplaat of je rechtmatig geparkeerd bent.

 

Kostprijs?

 

Bewonerskaart wonend in betalende zone Genk-centrum

Om het straatparkeren in de betalende zone in Genk-centrum zo dynamisch mogelijk te houden (veel rotatie en plaats voor snelle bezoeken aan de handelszaken) is het enkel mogelijk om een bewonerskaart aan te vragen om te parkeren op de voorziene parkings voor vergunninghouders. Deze zijn gelegen in de Nieuwstraat, Winterslagstraat (Lourdeskapelpark), Reinpadstraat (8-18) en op de Grindparking.

 • De eerste bewonerskaart in de betalende zone Genk-centrum kost 200 euro per jaar.
 • Een tweede bewonerskaart op hetzelfde adres kost 250 euro per jaar.
 • Een derde bewonerskaart aanvragen is niet mogelijk.

 

Bewonerskaart wonend in een blauwe zone

De stad Genk wil haar bewoners stimuleren om bewust na te denken over alternatieven voor een tweede wagen, zoals verplaatsingen met de fiets of het openbaar vervoer, of deelname aan autodelen.

 • De eerste bewonerskaart wonend in een blauwe zone is gratis.
 • Een tweede bewonersparkeervergunning op hetzelfde adres kost 250 euro per jaar.
 • Een derde bewonersparkeervergunning in een blauwe zone aanvragen is onmogelijk.

 

Hoe aanvragen?

Een bewonerskaart aanvragen kan enkel via parkeerbeheerder OPC.

Je kan dit online doen, of langsgaan bij de parkingshop.

BEWONERSKAART ONLINE AANVRAGEN