Bodem- of grondwaterverontreiniging melden

Het stadsbestuur waakt over de kwaliteit van het leefmilieu op het grondgebied van Genk. De medewerkers van de Dienst Leefmilieu voeren regelmatig metingen uit, preventief maar zeker als er vermoedens van verontreiniging zijn.

Merk je echter zelf een bodem-, of grondwatervervuiling op, dan stellen we het erg op prijs als je dit meldt. Zo kan er snel worden opgetreden om erger te voorkomen en om de nodige maatregelen te treffen om de verontreiniging te bestrijden of te verwijderen.

Een grondwatervervuiling zou je bijvoorbeeld kunnen merken als je grondwater op pompt en bijvoorbeeld olievervuiling zou opmerken.

Bedrag

Het melden van de verontreiniging is gratis.

Meer info

Je kan een mogelijke bodem-, oppervlaktewater- of grondwaterverontreiniging online melden of bij de politie in dringende gevallen in het weekend of na de kantooruren.