Boompaspoort

Alle Genkse bomen maken de stad beter bestand tegen de klimaatverandering, maar ons levend erfgoed verdient extra bescherming omdat het meestal gaat om bijzonder oude bomen die voor de natuur erg waardevol zijn. Een eerste stap in het beschermen en waarderen, is het toekennen van een boompaspoort aan elke Genkse erfgoedboom.

Een boompaspoort bevat de gegevens van een boom, zoals de soort en de standplaats, en tips om de boom in goede conditie te houden. Er is ook plaats voor de boomgeschiedenis zodat die niet verloren gaat voor de volgende eigenaars. Het boekje kan gebruikt worden als onderhoudsboekje door er de data en gegevens van de controles en onderhoudswerken in te noteren.

Elke erfgoedboom met een boompaspoort heeft recht op één gratis controle ('VTA' Visual Tree Assessment) per vijf jaar en één gratis onderhoudssnoei per 10 jaar. De controle en eventuele onderhoudssnoei moeten uitgevoerd worden door een door de stad aangestelde boomspecialist: firma Krinkels.

Een boompaspoort aanvragen

Eigenaars van bomen die op de Genkse lijst van erfgoedbomen staan, kunnen een boompaspoort voor hun boom aanvragen. Bomen met een paspoort hebben recht op een vijfjaarlijkse VTA (boomveiligheidscontrole) en tienjaarlijkse onderhoudssnoei. Heb je een boom die voldoet aan één van volgende criteria en werd je nog niet door de stad gecontacteerd als eigenaar van levend erfgoed, meld je dan aan.

  • Omtrek meer dan 250 cm op 1 meter hoogte
  • Ouder dan 100 jaar
  • Beeldbepalend
  • Van historisch/cultureel belang


Wil je graag dat we je daarbij helpen? Neem dan contact op met duurzaam@genk.be of bel ons op 089 65 46 15