Bouwovertreding melden

Indien je een vermoedelijke bouwovertreding aan wil klagen, kan je dit doen bij het stadsbestuur.

Dat kan gaan over het aanklagen van onvergunde bouwwerken of andere vergunningsplichtige activiteiten zoals grondwerken, kappen van bomen enz.

Als je een melding doet wordt die onderzocht door een bouwtoezichter en eventueel overgemaakt aan de politie voor het opstellen van een proces-verbaal.

Je kan bij je melding eventueel foto's voegen.

Een melding van een bouwovertreding doe je schriftelijk (NIET ANONIEM) aan de Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving.