Buurtwegen

Buurtwegen maken deel uit van het trage wegennet. Ze hebben een openbaar karakter.

Niet alle trage wegen zijn buurtwegen. De meeste buurtwegen zijn opgenomen in de Atlas der Buurtwegen.

De wet op de buurtwegen is erg oud (1841) maar is nog steeds van toepassing. Loopt er een buurtweg over je eigendom, dan moet deze weg steeds toegankelijk blijven voor iedereen.

Je kan de Atlas van de Buurtwegen op het stadhuis inkijken of digitaal raadplegen.