Cateringmateriaal evenementen: tips & tricks

We geven je graag enkele praktische en duurzame tips mee voor de organisatie van jouw evenement.

AFVAL

Met een doordachte aanpak rond afval zorg je ervoor dat bezoekers optimaal kunnen genieten, omwonenden minimale overlast door zwerfafval ervaren en zowel de gemeente als de organisatoren zo min mogelijk schoonmaakkosten hebben.

 • Plaats voldoende en duidelijk zichtbare vuilbakken op je evenement, langs de routes en op parkings.
 • Zorg dat de omgeving rond de afvaleilanden en -bakken er verzorgd uit blijft zien. Dat heeft een positief effect: proper houdt proper.
 • Zorg ook voor een selectieve inzameling achter de schermen.
 • Breng alle medewerkers op de hoogte over de afspraken rond afvalinzameling.
 • Sensibiliseer standhouders en verplicht ze tot een doorgedreven afvalscheiding.

MATERIAALGEBRUIK

Huur materialen in plaats van ze aan te kopen. Ook kringloopcentra verhuren of verkopen materiaal.

CATERING

Gebruik liefst herbruikbare bekers en vermijd wegwerpmateriaal. Zo voorkom je een berg afval.

 • Je kunt het best met een waarborg werken zodat alle bekers ongeschonden terugkomen.
 • Voor bekers kan je best aparte vuilnisbakken voorzien.
 • Voorkom verpakkingsafval bij de aankoop van drank.
 • Gebruik geen verpakkingen waarbij afval vrijkomt. Verbied wegwerpbordjes en -bestek, aluminium bakjes en verpakkingen voor sauzen, suiker en melk.
 • Is herbruikbaar vaatwerk niet haalbaar, voorzie dan biovaatwerk dat achteraf selectief ingezameld wordt, zoals materiaal uit bamboe of hout.
 • Verbied de festivalgangers om drank in blik, brik of glas mee te nemen.

TIP: Bij de Uitleendienst van stad Genk kan je herbruikbare bekers uitlenen.

TIP: lokale brouwers bieden nog vaten en flessen aan terwijl de grote brouwers evenementen vaak verplichten om frisdranken in kleine flesjes aan te bieden. Spreek dus eens een brouwer in je buurt aan, zo bespaar je meteen op de transportkilometers!

ENERGIE

Evenementen zijn energieverslinders. Je verbruik verminderen loont want energie kost handenvol geld.

 • Sluit zoveel mogelijk aan op het bestaande net in plaats van generatoren te gebruiken.
 • Kies voor energiezuinig licht en geluid. Duurzaam verlichten doe je met LED- en spaarlampen.
 • Vermijd energievreters zoals springkastelen.
 • Gebruik herlaadbare batterijen, bijvoorbeeld voor draadloze microfoons, walkie-talkies, ...
 • Een energiewatcher kan tijdens het evenement constant op zoek gaan naar mogelijke besparingen in het elektriciteitsverbruik. Zo kan hij bijvoorbeeld spots doven die op klaarlichte dag onnodig branden.

WATERVERBRUIK

Douches en toiletten zorgen voor bijkomend afvalwater dat niet altijd in de juiste richting stroomt. Ook hier zorgen de geschikte maatregelen ervoor dat het verbruik vermindert en de factuur daalt. 

 • Huur waterbesparende of composttoiletten en waterbesparende douches met een zonneboiler.
 • Voor sanitaire doeleinden vermijd je best het gebruik van drinkwater. Onderzoek of alternatieven (regenwater, putwater) mogelijk zijn.
 • Chemische toiletten zijn omwille van hun negatieve milieu-impact niet aan te raden.
 • Plaats waterbesparende kranen en laat het spoelwater niet lopen bij het afwassen.
 • Gebruik milieuvriendelijke (af)wasmiddelen, zepen en reinigingsproducten.

MOBILITEIT

 • Voorzie voldoende en beveiligde (verlichte) fietsenstallingen.
 • Beloon diegenen die met de fiets komen, maar vermijd het uitdelen van nutteloze gadgets. Denk eerder aan een repaircafé, een gratis wasbeurt voor de fiets, ...
 • Zorg voor bewegwijzering van fietsroutes naar het evenement.
 • Promoot het openbaar vervoer.
 • Denk ook de impact van de mobiliteit van de organisatie zelf: schakel lokale leveranciers in, en zorg voor fietsen voor de medewerkers.
 • Zorg voor toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers!

RUIMTE

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur (parochiezalen, scholen, parkings, ...).
 • Wanneer het evenement in de natuur plaatsvindt, gelden specifieke maatregelen. Gebruik tijdens de opbouw zachte bevestigingsmaterialen voor signalisatie aan bomen, en gebruik bestaande paden of leg metalen platen voor zwaar vervoer over onverharde grond.
 • Maak duidelijke wegwijzers voor de toiletten. Duidt deze ook aan in de brochures en op informatieborden. En zorg ervoor dat een toiletbezoek niet te duur is!

Meer info

Binnen de stad is er één aanspreek-en co√∂rdinatiepunt voor alle vergunningen en afspraken rond evenementen. Wil je dus graag meer info over de nieuwe wetgeving rond cateringmateriaal? Of heb je als organisator vragen of jouw evenement in Genk? Neem dan contact op met het Veiligheidshuis.