College van burgemeester & schepenen

Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van de gemeente.

Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Het Genkse schepencollege bestaat uit de burgemeester en acht schepenen.


 

Samenstelling