Centrummanagement

In stad Genk is er een centrummanagement actief. Het bestuursorgaan van het centrummanagement komt maandelijks samen. Tijdens deze vergaderingen worden verschillende onderwerpen besproken die te maken hebben met de handel en horeca in Genk-Centrum. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een aankomend evenement, maar ook over stadsmarketing of werken in het centrum. 

Op die manier willen we ervoor zorgen dat de horeca-uitbaters, handelaars en andere belanghebbenden een stem hebben in wat er gebeurt in Genk-Centrum. Ondernemen doen we dan ook samen in Genk! 

Samenstelling bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan van het Genkse Centrummanagement bestaat uit: 

  • Clusterverantwoordelijken: 1 persoon per cluster 
  • Horeca: 1 aparte bestuurder 
  • Eigenaars van panden 
  • Belangenverenigingen: UNIZO-Genk & Horeca Groot Genk 
  • Stad Genk: 2 leden, bevoegde schepen, diensthoofd Handel & Dienst en de centrummanager 

Deel uitmaken van het Centrummanagement 

Het Genkse stadscentrum wordt onderverdeeld in groepen van horeca-uitbaters en handelaars, de zogenaamde handelsclusters van het Genkse stadscentrum. Elke cluster duidt een kandidaat-clustervertegenwoordiger aan. Die persoon is dan een lid van het Centrummanagement en heeft stemrecht op de algemene vergadering. De clusterverantwoordelijken koppelen op hun beurt terug met de zaakvoerders die deel uitmaken van de clusters. 

Contactgegevens: