Waar vind ik het CLB?

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Een CLB kan helpen bij vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht

Contact

Vrij CLB regio oost, afdeling Genk
Zevenbonderstraat 80
T 089 56 93 20
genk@vrijclblimburg.be

Meer info

GO! CLB Nova
Weg naar As 199A
T 089 36 57 90
info@go-clbnova.be

Meer info