Clubhuizen van motorclubs

Wil je een nieuw clubhuis beginnen voor motorclubs, staat er een heropening op de planning, wil je van locatie veranderen of een bestaand motoclubhuis overnemen? Dan moet je daarvoor een uitbatingsvergunning aanvragen. 

Procedure 

Om een uitbatingsvergunning te verkrijgen, moet je een aanvraag doen. Bezorg het aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina vindt via aangetekend schrijf of tegen ontvangstbewijs aan Stadsplein 1, 3600 Genk – themabalie Ondernemen & Werk. Of mail het naar economie@genk.be. 

Het aanvraagformulier bezorg je samen met: 

  • een kopie van de identiteitskaart van de uitbater en de aangestelde(n) van de uitbater 
  • een ondernemingsnummer indien van toepassing 
  • een kopie van de statuten van de vennootschap of VZW indien van toepassing 
  • een bewijs van goed gedrag en zeden van de uitbater, van de organen en/of vertegenwoordigers van de uitbater, alsook van de aangestelde(n) van de uitbater 
  • een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document voldoende betrouwbaar vertaald door een beëdigd vertaler indien van toepassing 
  • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

Opgelet! De aanvraag moet minstens 30 dagen voor de (her)opening of wijziging van het motorclubhuis worden ingediend. Enkel volledige aanvragen worden behandeld. Het is mogelijk dat we bijkomende informatie opvragen. 

Het aanvraagformulier wordt pas geaccepteerd als alle vereiste documenten zijn toegevoegd. Vanaf dan beschikt de burgemeester over een termijn van 60 dagen om de vergunning al dan niet af te leveren. 

Wens je meer info? Bekijk dan zeker de politieverordening. 

Ga naar de politieverordening