Clubhuizen van motorclubs

Voor elk nieuw clubhuis voor motorclubs of elke heropening, wijziging van locatie of uitbating van een bestaand motorclubhuis, moet de uitbater in het bezit zijn van een geldige uitbatingsvergunning.

Procedure

Je kan het aanvraagformulier downloaden onderaan deze pagina. De aanvraag moet minstens 30 dagen voor de opening/heropening/wijziging van het clubhuis ingediend worden.

Het aanvraagformulier bezorg je samen met

  • een kopie van de identiteitskaart van de uitbater en de aangestelde(n) van de uitbater;
  • in voorkomend geval een ondernemingsnummer;
  • in voorkomend geval een kopie van de statuten van de vennootschap of VZW;
  • een bewijs van goed gedrag en zeden van de uitbater, van de organen en/of vertegenwoordigers van de uitbater, alsook van de aangestelde(n) van de uitbater;
  • in voorkomend geval een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document voldoende betrouwbaar vertaald door een beëdigd vertaler;
  • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

 aan de afdeling Economie van de stad Genk

  • aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan Stadsplein 1, 3600 Genk – themabalie Ondernemen & Werk
  • of digitaal via economie@genk.be

Afhandeling

Enkel volledige aanvragen worden behandeld. Eventueel kan bijkomende info opgevraagd worden.

Het aanvraagformulier is ontvankelijk vanaf alle nodige documenten bij de aanvraag gevoegd zijn. Vanaf dan beschikt de burgemeester over een termijn van 60 dagen om de vergunning al dan niet af te leveren.