Naar een dagzorgcentrum of een woonzorgcentrum?

Wordt het zelfstandig thuis wonen moeilijk, zelfs met de hulp van mantelzorgers of professionele hulpverleners, dan overweeg je misschien een opname in een dag- of woonzorgcentrum.

Voor meer informatie over de dag- en woonzorgcentra in Genk kan je een brochure opvragen. De financiële gevolgen van een opname kan je, indien gewenst, met een maatschappelijk werker bespreken.

Je kan telefonisch contact opnemen op het nummer 089 65 58 45 of 089/65 58 46.