Dak- en thuislozen

Housing First

In februari 2015 startte het Limburgs Housing First-project; een samenwerking tussen de OCMW’s Genk, Hasselt, Sint-Tuiden en CAW Limburg gesteund door de Vlaamse Overheid en Provincie Limburg.

Van bij de start van het Housing First-traject wordt het recht op wonen in praktijk gebracht. Pas vanaf wanneer de deelnemer is ingehuisd, wordt gestart met ondersteuning die kan gaan van bijbrengen woonvaardigheden over psychosociale begeleiding, administratie regelen tot ondersteuning van afkicktrajecten.

Dak of thuislozen kunnen zichzelf echter niet kandidaat stellen. Dit gebeurt via een selectie. Het Lokaal Daklozenoverleg en het Limburgs Huising First-team nemen hierin een rol.