De RegenbOog

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte die kiezen voor een bijzondere aanpak en opvang samen met andere kinderen met bijzondere noden kunnen terecht bij vzw De RegenbOog

Lucien Londotstraat 3b, 3600 Genk
089/ 35 85 65
kinderopvang@deregenboog.be
http://www.deregenboog.be

voor kinderen en jongeren met een handicap en een specifieke zorgbehoefte tot 21 jaar
maandag - vrijdag
vakanties
15u30– 18u 
12u30-18u ( woensdag)
0,83 euro per begonnen half uur / woensdagnamiddag 2 euro