Diabetes Liga Maaskant/Oost-Limburg (MaOL)

Onze voornaamste taken zijn
Onafhankelijke en betrouwbare informatie over diabetes
De Diabetes Liga biedt kwalitatieve informatie over diabetes aan: voor leden, mensen met diabetes, hun sociale omgeving, professionelen, intermediairs, en het brede publiek.
Een netwerk vormen van mensen met diabetes en professionelen
De Diabetes Liga vormt een netwerk van mensen met diabetes en professionelen en creëert een aanbod met een meerwaarde voor haar leden en sympathisanten.
Belangen behartigen van mensen met diabetes
De Diabetes Liga komt op voor de belangen van iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt zodat men een zo normaal mogelijk leven kan leiden met zo weinig mogelijk hinderpalen op sociaal of medisch vlak. Preventie-initiatieven ontwikkelen en ondersteunen.
Diabetes Liga stimuleert de preventie van de ontwikkeling van type 2 diabetes en vroegtijdige diagnose bij risicopersonen, via diverse activiteiten.