Dierenwelzijn: bij wie kan je terecht?

Deze organisaties kunnen je helpen bij allerlei vragen over dieren:

Beestig Genk

Heb je een dierenvraag? Beestig Genk is jouw eerste contactpunt!

Dierenasiel Genk

Dierenasiel Genk zet zich in voor de opvang van honden en katten. Hun doel is om hen een thuis te bezorgen waar ze de rest van hun leven gelukkig kunnen doorbrengen. Maar hun missie gaat ook veel verder dan enkel opvangen. Ze willen ook hun steentje bijdragen aan alles wat met dierenwelzijn te maken heeft in hun regio. Dat betekent mensen bijstaan met raad en daad, samenwerken met de verschillende politiezones, projecten voor zwerfkattensterilisaties coördineren in samenwerking met gemeenten, enz.

Het Felix Project

Vzw Het Felix Project zet zich op de meest efficiënte en diervriendelijke manier in om het aantal zwerfkatten tot een minimum te beperken, en tot het bekomen van een duurzame verantwoorde oplossing voor dit probleem. Dit gebeurt door sterilisatie en castratie van een zo groot mogelijk aantal dakloze katten.

Ook maakt het sensibiliseren en informeren van lokale overheden een noodzakelijk deel uit van onze taken. Maar ook katteneigenaars moeten bewust gemaakt en op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.

Dierenpolitie CARMA

Politie CARMA staat in voor hulp aan verwaarloosde of mishandelde dieren. Elke vorm van dieren in nood kan je hier melden. Ook wordt er ingezet op het opsporen van malafide fokkers.

  • T. 089 39 14 10
  • in geval van een noodsituatie: 101

Meld dierenmishandeling

Natuurhulpcentrum

Natuurhulpcentrum is een opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren. Zowel inheemse als exotische dieren worden omringd met de beste zorgen. Daarnaast is educatie en opleiding een belangrijk aspect.

Huisdierinfo

Huisdierinfo is de officiële website van de Vlaamse overheid, waar je terecht kunt voor info over het houden en verzorgen van je huisdieren.

huisdierinfo.be