Directiecomité AGB

Het directiecomité is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van AGB Genk. Het heeft opdrachten en activiteiten die vergelijkbaar zijn met die van het college van burgemeester en schepenen: uitvoering van het goedgekeurde meerjarenplan, sturing en beslissing m.b.t. de exploitatie, de goedkeuring van kleine investeringsdossiers, verdere ontwikkeling van toegewezen opdrachten, voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen, …

De samenstelling van het directiecomité is gelijk aan de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen.