Dorpsbeekvallei

De bovenloop van deze beek, tussen de Oosterring en de Waterstraat, is erg moerassig en herbergt een rijke fauna en flora. Hoewel het gebied niet toegankelijk is voor wandelaars, kan men vanaf de Hoogzij toch een goed beeld krijgen. Na het ontoegankelijk en vochtige deel stroomt de Dorpsbeek in het Heempark en Molenvijverpark. Aan 'De Molen', ter hoogte van de Albert Remansstraat, gaat de beek ondergronds (Genk centrum). Ter hoogte van de 'slagmolen' aan de slagmolenweg (Termien) vloeit de Dorpsbeek samen met de Stiemerbeek.

Deze vallei is een halfopen landschap met een visvijver, een rietveld, kwelzones, broekbosjes, struweel, moerassige ruigten en grasland. De Dorpsbeekvallei is ongeveer 6 hectare groot.

Het gebied sluit aan op Kattevennen en is een geklasseerd landschap.

De Dorpsbeekvallei is grotendeels eigendom van de stad Genk. Het beheer gebeurt vanuit het Milieu- en Natuurcentrum Heempark.