E-missieplan

Stad Genk maakte in 2012 een E-missieplan Genk-Zuid op. Doelstelling is de luchtverontreiniging in Genk-Zuid tegen 2020 terug te dringen tot onder het Vlaamse niveau.

Al in de jaren tachtig kwamen er regelmatig signalen vanuit de bewoners van Genk-Zuid over geluidsoverlast en luchtvervuiling. Ook het vliegasstort van Sledderlo veroorzaakte veel deining. In die tijd was de kennis over en de interesse in de problematiek van milieuhinder echter nog heel beperkt, ook bij de overheden. Vanaf 2002 kwam hier stilaan verandering in.

Op woensdag 18 december 2002 werden ereburgemeester Gabriëls en toenmalig schepen Wim Dries gevraagd om een petitie van meer dan 600 bewoners van Sledderlo en Kolderbos in ontvangst te nemen. Deze petitie kwam er naar aanleiding van de nieuwe milieuvergunning voor het toenmalige Ugine & ALZ.

In januari 2012 werd een E-missieplan Genk-Zuid opgemaakt door het stadsbestuur van Genk. Dit plan heeft als doelstelling de luchtverontreiniging in Genk-Zuid tegen 2020 terug te dringen tot onder het Vlaamse niveau. Het plan is een "levend" plan dat op regelmatige basis wordt bijgewerkt. Hieronder vind je een geactualiseerd E-missieplan, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.