Echtscheiding

Als je echtscheiding werd uitgesproken door een Belgische rechter, dan wordt het vonnis van echtscheiding overgeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar je destijds gehuwd bent.
Het vonnis van echtscheiding wordt bezorgd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand nadat de beroepstermijn verstreken is. Dus nadat het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen.

Ben je indertijd gehuwd in het buitenland en het echtscheidingsvonnis werd uitgesproken door een Belgische rechter dan is het de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel die zorgt voor de overschrijving.

In beide gevallen hoef je dus zelf niets te doen.

De gegevens in verband met je burgerlijke staat worden automatisch aangepast in het bevolkingsregister. Omdat je burgerlijke staat niet op de chip van je identiteitskaart of verblijfskaart staat moet je je dus ook niet aanmelden om deze gegevens te laten aanpassen.

Heb je een voor eensluidend verklaard afschrift van je echtscheidingsakte nodig dan kan je die aanvragen bij de gemeente of stad waar indertijd je huwelijk werd voltrokken.