Echtscheiding

Als je echtscheiding werd uitgesproken door een Belgische rechter, dan wordt het vonnis van echtscheiding vermeld in DABS (databank akten burgerlijke stand) nadat het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen. Deze vermelding in DABS wordt gelinkt met je huwelijksakte.

De gegevens in verband met je burgerlijke staat worden automatisch aangepast in het bevolkingsregister. Omdat je burgerlijke staat niet wordt vermeld op de chip van je identiteitskaart of verblijfskaart staat moet je je dus ook niet aanmelden om deze gegevens te laten aanpassen.