EFRO-project Smart Retail City

Genk wil via een gelaagde projectstrategie komen tot een visie en plan van aanpak voor een smart retail city voor de toekomst waarin de uitdagingen voor de stadskerneconomie en handelsomgevingen vertaald worden in een retailmodel dat vertrekkende van het stadsprofiel en door in te spelen op technologische evoluties, maatschappelijke en economische trends in combinatie met nichekeuzes Genk op de kaart zet als onderscheidende duurzame retailstad.

Het project omvat volgende werkpakketten:

  • onderscheidende identiteitsontwikkeling: hetgeen we reeds succesvol¬†in de bovenlokale handelsstraat Vennestraat gedaan hebben waarbij deze straat ontwikkeld werd als 'Straat van de Zintuigen' met quasi geen leegstand tot gevolg. De Stalenstraat is nu aan de beurt en voor Shopping 2 (centrum) werd de opdracht gegeven voor een ruimtelijk-economische studie.
  • nieuwe winkelen: als vervolg op het inspiratiemoment voorzien we een masterclass via dewelke ondernemers zich nog meer in de materie kunnen verdiepen, toegepast op hun eigen zaak en de stadsomgeving. Daarnaast plannen we om een producten- en dienstenaanbod te realiseren en te brengen naar de Genkse handelaars zodat ook de kleinere handelaars op beleving en alles rond het nieuwe winkelen kunnen inspelen. Ten slotte zullen we de Genkse handelsstraten digitaliseren via een digitaal platform.
  • ontwikkelen/aantrekken van nieuwe vormen van stadskerneconomie/nieuwe retailformules waarbij we actief inzetten op het aantrekken van ambachtelijke ateliers met een verkoops- of horecafunctie. Daarnaast worden de stadsfabriekje uitgebouwd. In deze werkplaats werken designers samen met werkmeesters en jongeren in werkervaringsprojecten aan opdrachten die relevant zijn voor de stadsomgeving: ze ontwerpen en realiseren zelf ingrepen in de publieke ruimte van de stad en zo streven we verder naar een onderscheidende stadsomgeving.