Elektronische identiteitskaart (eID)

De elektronische identiteitskaart of 'eID' is even groot als een bankkaart. Je kan er uiteraard je identiteit mee bewijzen. In alle lidstaten van de Europese Unie is ze ook een geldig reisdocument. Je eID bevat een microchip waarop je gegevens digitaal zijn opgeslagen. Die chip bevat ook elektronische certificaten waarmee je, samen met een geheime pincode, een elektronische handtekening kan plaatsen, bijvoorbeeld om je belastingaangifte via Tax-on-Web te ondertekenen. Je adres is niet zichtbaar aangebracht op je eID. Als je verhuist, moet je dus geen nieuwe eID aanvragen, maar laat je bij het gemeentebestuur, met je pincode, gewoon de chip aanpassen. Dat is overigens verplicht.

 

Voor wie?

 • Zodra je als Belgische inwoner de leeftijd van 12 jaar bereikt, moet je een elektronische identiteitskaart (eID) hebben.
 • Uitzonderingen hierop zijn voorzien voor jongeren die tot de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden nog in het bezit kunnen zijn van een geldige KIDS-ID.

De geldigheidsduur van een elektronische identiteitskaart bedraagt op dit moment 10 jaar. Vanaf 15 jaar ben je zelfs verplicht jouw eID altijd bij je te dragen.

Wat te doen bij verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal moet je steeds een aangifte doen bij de dienst Burgerzaken van je gemeente of bij de politie, vooraleer een nieuwe identiteitskaart kan aangevraagd worden.

Het attest van verlies krijg je bij de aanvraag van een nieuwe elektronische identiteitskaart bij de dienst Burgerzaken. Diefstal is een misdrijf en moet je melden bij de politie.

Heb je bij politie melding gemaakt van verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart dan moet je het attest dat je daar hebt gekregen meebrengen bij de aanvraag van je nieuwe kaart.

Vanaf 1 juni 2018 wordt het verloren document bij aangifte verlies of diefstal onmiddellijk geannuleerd en zullen de elektronische functies van het identiteitsdocument niet meer geschorst worden gedurende zeven dagen, maar onmiddellijk worden ingetrokken.

Wordt de verloren of gestolen kaart teruggevonden dan kan/mag je die niet meer gebruiken en moet de kaart ingeleverd worden bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.

 

 

Voorwaarden

 

 

Procedure

Tussen het aanvragen en ontvangen van een eID verlopen enkele weken.

Het kan zijn dat je dringend of zeer dringend een (nieuwe) eID nodig hebt, bijvoorbeeld:

 • voor een reis naar het buitenland terwijl je eID werd gestolen, bij verlies of bij beschadiging;
 • als je niet tijdig gevolg gaf aan de oproep voor een nieuwe eID of je jouw nieuwe eID niet tijdig kwam ophalen en deze door het gemeentebestuur geannuleerd werd.

Je kan dan de eID aanvragen op een (veel) kortere termijn via een spoedprocedure of een zeer dringende procedure. Je betaalt dan echter wel extra voor die service.

In uitzonderlijke gevallen kan je ook een voorlopig tijdelijk identiteitsdocument aanvragen. Dat wordt afgeleverd, enkel onder strikte voorwaarden, door FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel. Je moet dit zelf in Brussel afhalen. Dit kartonnen reisdocument wordt echter in diverse landen niet aanvaard. Vooraleer je je in Brussel kan aanmelden, moet je vooraf de nodige documenten afhalen bij de Dienst Burgerzaken, waar je ook de nodige informatie krijgt.

 

Bedrag

 • gewone aanvraag € 19,00
 • dringende aanvragen € 87,00
 • zeer dringende aanvragen € 131,00

Opgelet prijzen geldig tot herziening.

 

Afhandeling

 

 

Regelgeving

 

 

Uitzonderingen

 

 

Wat meebrengen

Voor een aanvraag van een eID moet je meebrengen:

 • je huidig bewijs van identiteit
 • één recente en sterk gelijkende pasfoto van goede kwaliteit die voldoet aan de normen van de fotomatrix. (indien van toepassing 2 pasfoto's voor de aanvraag van het tijdelijk document in Brussel)
 • eerder afgeleverde identiteitsbewijzen die verplicht ingeleverd moeten worden (ook als ze vervallen zijn)
 • indien je je eID laat afhalen door iemand anders - een volmacht.
 

Meer info