Identiteitskaart (e-ID)

Maak een afspraak: aanvraag

Voor het afhalen kan je zonder afspraak terecht aan onze snelbalies. Voor het aanvragen moet steeds een afspraak gemaakt worden.

De elektronische identiteitskaart of 'e-ID' dient om je identiteit te bewijzen. In alle lidstaten van de Europese Unie is ze ook een geldig reisdocument.

De e-ID heeft een microchip waarop je gegevens digitaal zijn opgeslagen. Die chip bevat ook elektronische certificaten waarmee je, samen met een geheime pincode, een elektronische handtekening kan plaatsen. Dit is handig om bijvoorbeeld je belastingaangifte via Tax-on-Web te ondertekenen.

Sedert november 2020 worden ook je vingerafdrukken op de chip geregistreerd. Je adres is niet zichtbaar aangebracht op je e-ID, maar staat ook op de chip. Als je verhuist, moet je geen nieuwe e-ID aanvragen maar laat je het adres door het gemeentebestuur aanpassen op de chip. Dit is verplicht.

Opgelet: om je e-ID 'online' te gebruiken heb je steeds de meest recente software nodig.

Download deze regelmatig via https://eid.belgium.be/nl

Voor wie?

Voor iedere Belgische inwoner die de leeftijd van 12 jaar bereikt.

Uitzondering: jongeren die tot de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden nog in het bezit kunnen zijn van een geldige Kids-ID.

De geldigheidsduur van een e-ID bedraagt 10 jaar. Vanaf 15 jaar ben je verplicht jouw e-ID altijd bij je te dragen.

Belg in het buitenland

Nieuw vanaf 21 juni 2021:

Verblijf je als Belg in het buitenland dan krijg je bij het vernieuwen van je identiteitskaart ook een nieuwe kaart met vingerafdrukken. Je laat je vingerafdrukken dan afnemen in je consulaat of ambassade.

Heb je je laten registreren bij een Belgische diplomatieke post, dan kan je je e-ID ook laten hernieuwen in België. Je kan hiervoor terecht:

 • in je laatste woonplaats in België voordat je naar het buitenland trok;
 • je hebt nooit in België gewoond? Dan kan je terecht in de Belgische gemeente waar je geboren bent.
 • Je bent Belg doch je bent niet geboren in België en hebt hier nooit gewoond, dan kan je hiervoor terecht in een Belgische gemeente naar keuze.

Een hernieuwing kan enkel via een spoedprocedure.
Voor de kostprijs hiervan, zie verder.

Bovenstaande kan enkel als je geregistreerd bent als Belg in het buitenland, dus bij een Belgische diplomatieke post.

Wat te doen bij verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van je e-ID maak je zo snel als mogelijk een afspraak bij de dienst Burgerzaken voor de aanvraag van een nieuwe e-ID.

Bij aangifte van verlies of diefstal wordt de e-ID onmiddellijk geannuleerd en worden de elektronische functies ingetrokken. Dit is om misbruik te voorkomen.

Wordt de verloren of gestolen kaart teruggevonden dan kan/mag je deze niet meer gebruiken. Deze kaart lever je in bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.

Kan je niet onmiddellijk terecht in het stadhuis (weekend of na sluitingstijd), ga dan aangifte doen bij de politie. Je ontvangt 'een attest van aangifte van verlies of diefstal'. Met dit attest kom je dan zo snel als mogelijk naar de dienst Burgerzaken voor de aanvraag van een nieuwe e-ID.

Procedure

Je ontvangt tijdig een uitnodiging.

Soms moet je zelf initiatief nemen. Bijv. bij verlies of diefstal, als je pasfoto niet meer gelijkend is, als je van naam, voornaam of geslacht verandert of als je na een ambtshalve afvoering opnieuw ingeschreven wordt in het bevolkingsregister.

Voor het aanvragen van een e-ID moet je een afspraak maken.

Tussen het aanvragen en ontvangen van een e-ID verlopen enkele weken.

Heb je de (nieuwe) e-ID dringend nodig (bijvoorbeeld voor een reis naar het buitenland) of werd je e-ID geannuleerd (je hebt je nieuwe e-ID niet tijdig opgehaald), dan kan je een e-ID aanvragen via een spoedprocedure. Hiervoor moet je extra betalen.

Als de aanvraag werd behandeld krijg je een brief met een pin- en pukcode. Met deze codes kan je je e-ID komen afhalen. Bij het afhalen zal ook je vingerafdruk gecontroleerd worden. Hierdoor is het dus niet meer mogelijk om je e-ID met een volmacht te laten afhalen. Je zal dus steeds zelf moeten komen.

Bedrag

 • gewone aanvraag: € 25,00
 • dringende aanvraag: € 122,00
  • aanvraag bevestigd voor 15u, levering de volgende werkdag na de aanvraag, ten vroegste om 14u
  • aanvraag bevestigd na 15u, levering de tweede werkdag na de aanvraag, ten vroegste om 14u
 • extreem dringende aanvraag, af te halen in Brussel, Koloniënstraat 11: € 159,00
  • aanvraag bevestigd voor 15u van maandag tot vrijdag, levering in het centrale loket in Brussel, ten laatste vier en half uur na de aanvraag
  • aanvraag bevestigd na 15u, levering de volgende werkdag in het centrale loket in Brussel, vanaf 8u30 (10u30 als het gaat om een maandag of de dag na een feestdag)
  • Openingsuren centrale loket in Brussel:
   • van maandag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 19u45
   • op zaterdag: van 8u30 tot 12u15
 • Belgen die wonen in het buitenland, enkel wanneer men ingeschreven is bij een Belgische diplomatieke post in het land waar men woont
  • enkel mogelijk in dringende aanvraag: € 122,00
  • levering de tweede werkdag na de aanvraag, ten vroegste om 14u

Wat meebrengen

Voor een aanvraag van een e-ID moet je meebrengen:

 • je huidig bewijs van identiteit of het formulier van aangifte verlies of diefstal;
 • 1 recente en sterk gelijkende pasfoto van goede kwaliteit die voldoet aan de normen van de fotomatrix (biometrie: neutraal vooraanzicht (niet lachen, geen tanden zichtbaar) geen reflectie van brilglazen, ogen vrij, geen attributen of haren in het gezicht);
 • eerder afgeleverde identiteitsbewijzen die verplicht ingeleverd moeten worden (ook als ze vervallen zijn)

Voor het afhalen van een e-ID moet je meebrengen

 • de brief met de pin- en pukcode
 • je huidige identiteitskaart of het bewijs van verlies

Opgelet!
Zowel voor de aanvraag (met afspraak) als voor het afhalen (zonder afspraak) van je e-ID moet je je persoonlijk aanmelden, ongeacht je leeftijd. Ook kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn.