Eikenprocessierupsen

Eikenprocessierupsen zitten vooral op eikenbomen. In juni krijgen ze hun brandharen, die bij contact vooral jeukhinder veroorzaken. De klachten aan de huid verdwijnen meestal vanzelf binnen twee weken. In zeldzame gevallen kunnen er ook andere klachten voorkomen.

Een overzicht van de mogelijke klachten:

 • Huid (97 %):
  • irritatie
  • roodheid
  • jeuk
  • zwelling
 • Ogen (2 %)
  • zwelling
  • roodheid
  • jeuk
  • branderige pijn
 • Luchtwegen (1 %)
  • irritatie
  • loopneus
  • slikstoornissen
  • kortademigheid

Tips om overlast te beperken

 • Vermijd contact met rupsen en nesten.
 • Bedek de huid.
 • Ga niet in de buurt van de nesten of rupsen op de grond zitten.
 • Krab of wrijf niet na contact.
 • Toch contact gehad? Spoel je huid en ogen met water en was eventueel je kleren.

Bestrijden of niet?

De Afdeling Groen en Reiniging staat in voor de de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit is mogelijk vanaf half mei tot begin juni. Dit tijdstip wordt bepaald door het provinciebestuur. Dan zijn de rupsen nog klein en hebben ze geen hinderlijke brandharen. De bestrijding gebeurt met een biologisch middel dat in de bomen wordt gespoten en dat de rupsen doodt. Het product is ongevaarlijk voor mens of dier. Als de weersomstandigheden (min. 15C°, geen regen en geen wind) het toelaten, zal de preventieve bestrijding uitgevoerd worden op ongeveer 150 locaties met zomereiken in Genk.

Natuurlijke vijanden

Het stadsbestuur bestrijdt de rupsen vooral op plaatsen waar bewoners hinder ondervinden, zoals in de woonwijken en langs fietspaden. In bos- en natuurgebieden vernietigen we geen nesten. Hier komen trouwens meestal natuurlijke vijanden van de rups voor, die de plaag indijken.

Naast pimpelmees en koolmees is ook van andere vogels (die in holen broeden) bekend dat ze eikenprocessierupsen eten zoals spreeuw, zwarte mees, glanskop, matkop, boomklever, boomkruiper en grauwe vliegenvanger. Bij de niet-holenbroeders hebben staartmees, heggenmus, roodborst, winterkoning en koekoek de processierups op het menu staan. De eikenprocessierups heeft nog veel meer natuurlijke vijanden. De rupsen worden gegeten door de larven van de gaasvlieg, sluipvliegen, sluipwespen, de kleine poppenrover, de larve van het tweestippelig lieveheersbeestje en wantsen. Net als bij de vogels is het voor veel van deze soorten moeilijk om op veel plaatsen waar de eikenprocessierups voorkomt te overleven. Het ontbreekt bijvoorbeeld vaak aan bloemen gedurende een groot gedeelte van het jaar. Daarom dat wij onder andere inzetten op bloemenweides.

Toch overlast?

Vanaf juni is preventieve bestrijding niet meer mogelijk en verschijnen de rupsen met brandharen. De rupsen worden dan vernietigd door verbranding, behandeling met lijm en zuigtechniek.

Vanaf juli verpoppen de rupsen en groeien ze uit tot onopvallende nachtvlinders.

In bepaalde gevallen wordt het branden uitgevoerd door onze eigen diensten:

 • ernstige overlast voor omwonenden en voorbijgangers
 • locatie toegankelijk vanaf de openbare weg
 • nesten bereikbaar met hoogwerker

Je kan in die gevallen zelf overlast melden.

Opgelet!

De stedelijke diensten staan in eerste lijn in voor de bestrijding van de rupsen op openbare bomen op openbare terreinen. Daarbij krijgen de belangrijkste locaties voorrang.

Onze diensten kunnen gratis bestrijding op privéterrein uitvoeren:

 • als er voldoende ruimte en middelen beschikbaar zijn
 • als de nesten bereikbaar zijn vanaf de openbare weg.

Is er grote hinder waarbij dringend actie nodig is? Neem dan contact op met een privé-firma die je tegen betaling kan helpen.

Bedrag

Gratis