Ereteken van de arbeid aanvragen

De 'Eremedailles' werden in 1847 ingesteld om 'al diegenen te onderscheiden en te belonen die hun kennis, hun talent, hun toewijding, hun vaardigheid en hun ideaal ten dienste van de arbeid zouden stellen'.

Voor wie?

Eretekens kunnen worden toegekend aan:

  • werknemers uit de privé-sector met een arbeiders- of bediendencontract,
  • contractuele werknemers uit de openbare sector,
  • ambachtsbazen (alleen voor het Ereteken van de Arbeid, eerste klasse).

Voorwaarden

  • Ereteken van de Arbeid, 2de klasse: toegekend na 25 jaar arbeid
  • Ereteken van de Arbeid, 1ste klasse: toegekend na 30 jaar arbeid
  • Gouden Medaille der Kroonorde: toegekend na 35 jaar arbeid
  • Gouden Palmen der Kroonorde: toegekend na 45 jaar arbeid.

Procedure

AANVRAAG INDIENEN

Zowel werkgevers als werknemers (voor zichzelf) kunnen een aanvraag indienen.

De 'Eretekens van de Arbeid' worden uitgereikt door de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bedrag

gratis

Wat meebrengen

Nodige documenten:

  • een schriftelijke aanvraag (brief);
  • het ingevulde aanvraagformulier (huldiging van de arbeid - formulier A, B en C) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg