ERFGOED

De tuinwijken maken deel uit van de identiteit van Genk. Dit waardevol patrimonium is een beetje van iedereen. Het brengt ook heel wat uitdagingen mee om deze wijken energetisch te renoveren en daarbij rekening te houden met de erfgoedwaarden.

De tuinwijk van Waterschei werd ontwikkeld in de jaren 20 door mijnarchitect Gaston Voutquenne. Hij liet zich inspireren door de Engelse tuinwijken. De tuinwijk van Waterschei is, zoals de andere tuinwijken in Genk, opgenomen in de inventaris vastgesteld bouwkundig erfgoed. Binnen deze inventaris heeft dit erfgoed zeer hoge tot uitzonderlijke erfgoedwaarden. De architecturale beeldkwaliteit van de tuinwijkwoningen ligt in de harmonie van stijl en materialiteit. De schikking van straten en lussen, inplanting van de woningen, de overgang van private en publieke tuinen zijn belangrijke kenmerken.

Daarnaast maakt de tuinwijk van Waterschei deel uit van een ruimer landschappelijk geheel en zijn er heel wat sites mee verbonden. Zo zijn er de terrils (beschermd erfgoed), Thor Park, het Kolenspoor, enzovoort)

Het erfgoedkader Waterschei is een nieuw beleidsinstrument waarbij we een evenwicht vonden tussen de erfgoedwaarden van de tuinwijk, het landschappelijk geheel en de energie-efficiëntie van de tuinwijkwoning en de herwaardering van het publiek domein. Met dit nieuwe beleidsinstrument maken we de bewuste keuze naar energietransitie, de herwaardering van de tuinwijkprincipes met aandacht voor beeldkwaliteit, erfgoed, klimaat en de noden van de bewoners.

Als één van de 5 gemeenten met een tuinwijkcité is Genk koploper en maken we de erfgoedtuinwijken future proof.