Ergo en woonaanpassingen/ hulpmiddelen aan huis

Ervaar je problemen bij verplaatsingen in huis? Lukt het je niet meer om huishoudelijke taken te doen zoals voorheen? Of kan je je hobby niet meer uitoefenen?
Doe dan eens een beroep op 'Ergotherapie aan huis'.

Doel?

Ergotherapie aan huis biedt senioren ondersteuning bij alledaagse activiteiten, sociale contacten en mobiliteit. Via advies, training, hulpmiddelen of het aanpassen van de woning streven we ernaar om senioren zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving te laten wonen.

Voor wie?

Genkse 60-plussers die thuis wonen en omwille van hun leeftijd, ziekte of een ongeval moeilijkheden ervaren met dagdagelijkse activiteiten.

Voorwaarden?

Iedere Genkse 60-plusser komt in aanmerking voor ergotherapie aan huis. Het aanbod is gratis.

Hoe aanvragen?

Je kan de ergotherapeuten van het Sociaal Huis Portavida contacteren per telefoon of via mail.
Geef hen een seintje en ze komen graag even langs.