Erkenning Genkse Vrijetijdsvereniging

Op 15 september 2020 keurde de gemeenteraad een reglement toe rond de erkenning van vrijetijdsverenigingen in onze stad.

Het stadsbestuur wil een actueel zicht krijgen op de vele honderden vrijwilligersverenigingen die onze stad rijk. Op die manier kan er beter gecommuniceerd worden en kunnen deze verenigingen betrokken worden in samenwerkingsverbanden, projecten en activiteiten.

De erkenning van een vereniging verloopt via een aanvraagformulier, wordt geadviseerd door de adviesraden en uiteindelijk beslist door het schepencollege.

Voorwaarden

Aan de erkenning als vrijetijdsvereniging zijn een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo moet het gaan om verenigingen hoofdzakelijk werkend met vrijwilligers en zonder commercieel doel. De vereniging moet democratisch werken en over een bestuur beschikken. Ze heeft hoofdzakelijk haar werking in Genk en heeft hier ook haar zetel. Indien de hoofdzetel van de organisatie niet in Genk is, vragen we dat er minstens één bestuurslid in Genk woont en dat de vereniging omschrijft welke inspanningen ze levert om Genkenaren te bereiken met haar werking.

Daarnaast hechten we belang aan ‘open’ verenigingen. Nieuwe leden of deelnemers moeten welkom zijn, uiteraard op voorwaarde dat ze de waarden en de normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigen.

Verenigingen zien we als een bindmiddel, als cement in onze Genkse samenleving. Als we willen verbinden, moeten we dit doen met een gemeenschappelijke taal. We vragen dan ook dat erkende verenigingen ook het Nederlands gebruiken om te communiceren.

Tot slot vragen we ook dat erkende verenigingen mee bouwen aan een harmonieus Genk en dus geen activiteiten organiseren die mensen oproepen zich af te scheiden van anderen. Het respecteren van de Universele Rechten van de Mens en het Europees Verdrag terzake is voor een erkende vereniging dan ook vanzelfsprekend.

Aanvraagformulier

In het erkenningsformulier geeft de vereniging aan of ze deze erkenningsvoorwaarden aanvaarden en nakomen. Ook in het aanvraagformulier kan de vereniging een keuze maken tot de sector waartoe ze behoort; Jeugd-, Cultuur-, Medioren/Senioren-, of Sport. Via deze sector kan de vereniging later eventueel subsidie aanvragen. (De vereniging kan nog een tweede sector aanduiden waarin zij inhoudelijk interesse heeft en waarvan ze informatie wil ontvangen).

Het verkrijgen van een erkenning als Genkse vrijetijdsvereniging is noodzakelijk om in de toekomst stedelijke subsidies te kunnen aanvragen.

Belangrijk dat je het formulier volledig en correct ingevuld en ondertekend terugstuurt naar de adviesraad van je keuze.

Hieronder kan je het reglement en het aanvraagformulier terugvinden:

Blancoform aanvraag ERKENNING VRIJETIJDSVERENIGING 2022-2023

Reglement erkenning vrijetijdsverenigingen GR 15 sept 2020


Heb je vragen of wil je hulp? Contacteer dan de sector van je keuze:

JEUGD: jeugdraad@genk.be of 089 65 42 68
CULTUUR: cultuur@genk.be of 089 65 38 11
MEDIOREN & SENIOREN: sociaal.welzijn@genk.be of 089 65 43 60
SPORT: subsidie.sportclubs@genk.be of 089 65 34 12