Erkenning van een kind

Via een erkenning kan je verklaren dat je de vader of meemoeder bent van een kind als je niet bent gehuwd met de moeder.

De erkenning kan gebeuren voor of na de geboorte.

In beide gevallen moet er eerst een aangifte van erkenning opgemaakt worden. Pas daarna kan de erkenningsakte worden opgemaakt.

Deze aangifte van erkenning wordt opgemaakt:

  • in de geboorteplaats van het kind;
  • in de gemeente waar het kind is ingeschreven;
  • in de gemeente waar de moeder van het kind is ingeschreven;
  • in de gemeente waar de persoon die het kind wil erkennen is ingeschreven.

De erkenningsakte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand die ook de aangifte van erkenning heeft opgemaakt.

Erkenning vóór de geboorte

De persoon die het kind wil erkennen moet hiervan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op basis van deze aangifte wordt een dossier samengesteld. Als alle documenten in België beschikbaar zijn zal de ambtenaar van de burgerlijke stand deze documenten verzamelen.
Als er buitenlandse aktes of documenten moeten voorgelegd worden dan moet je deze zelf verzamelen en voorleggen tegen ontvangstbewijs.

Elke situatie is anders. Informeer vooraf welke documenten er precies nodig zijn in jouw persoonlijke situatie.

Van zodra de aangifte van erkenning is opgemaakt, kan de erkenningsakte worden opgemaakt.

Erkenning na de geboorte

Als er in de geboorteakte geen andere persoon als vader of als meemoeder werd opgenomen, kan er ook een erkenning na de geboorte gebeuren.

Ook in deze situatie moet eerst een aangifte van erkenning opgemaakt worden.

De persoon die het kind wil erkennen moet hiervan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Op basis van deze aangifte wordt een dossier samengesteld. Als alle documenten in België beschikbaar zijn zal de ambtenaar van de burgerlijke stand deze documenten verzamelen. Als er buitenlandse akten of documenten moeten voorgelegd worden dan moet je deze zelf verzamelen en voorleggen tegen ontvangstbewijs.

Elke situatie is anders. Informeer vooraf welke documenten er precies nodig zijn in jouw persoonlijke situatie.

Bij een erkenning na de geboorte is vooraf de toestemming van de moeder van het kind nodig.
Als het kind dat erkend wordt ouder is dan 12 jaar dan is ook voorafgaande toestemming van het kind nodig.

Bedrag

Gratis

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Wat meebrengen

Bij een aangifte tot erkenning moet je een aantal documenten voorleggen.

Welke documenten er precies nodig zijn hangt af van je persoonlijke situatie.
Je informeert je dus best vooraf.

Deze documenten moet je zeker voorleggen :

  • bij een prenatale erkenning of erkenning voor de geboorte : een attest van een arts of een vroedvrouw dat de zwangerschap bevestigt en de vermoedelijke bevallingsdatum aangeeft;
  • het identiteitsbewijs van de moeder of van de persoon die moet instemmen met de erkenning;
  • het identiteitsbewijs van de persoon die het kind wil erkennen;
  • het identiteitsbewijs van het te erkennen kind als het ouder is dan 12 jaar.

Belangrijk:

! Buitenlandse documenten moeten voldoen aan de legalisatievereisten.

! Documenten opgesteld in een vreemde taal moeten vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

- voor co

- offlin

Maak een afspraak