Erkenning van een kind

Via een erkenning kan je verklaren de vader of meemoeder te zijn van een kind als je niet de echtgenoot of echtgenote van de moeder bent.

Let op : vanaf 1 april 2018 moet er eerst een akte van aangifte van erkenning opgemaakt worden voordat de eigenlijke erkenningsakte kan opgesteld worden.

Deze akte van aangifte van erkenning kan in België enkel nog opgemaakt worden :

  • in de geboorteplaats van het kind;
  • in de gemeente waar het kind is ingeschreven;
  • in de gemeente waar de moeder van het kind is ingeschreven;
  • in de gemeente waar de persoon die het kind wil erkennen is ingeschreven.

De eigenlijke erkenningsakte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand die ook de akte van aangifte van erkenning heeft opgemaakt.

 

 

Erkenning vóór de geboorte

Een erkenning kan prenataal of voor de geboorte van het kind gebeuren.

Ook in dit geval moet er eerst een akte van aangifte opgemaakt worden.

De persoon die het kind wil erkennen moet hiervan aangifte doen bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.
Er moet een dossier samengesteld worden. Als alle documenten in België beschikbaar zijn zal de ambtenaar van de burgerlijke stand deze documenten verzamelen.
Indien er buitenlandse aktes of documenten moeten voorgelegd worden dan moet je deze zelf verzamelen en voorleggen tegen ontvangstbewijs.


Afhankelijk van je persoonlijke situatie informeer je best vooraf welke documenten er precies moeten voorgelegd worden.

Pas als de eigenlijke erkenningsakte werd opgesteld kan deze gebruikt worden als bewijs van erkenning bij de opmaak van de geboorteakte op het moment van de geboorte.

 

Erkenning na de geboorte

Een erkenning kan eveneens gedaan worden nadat eerde de akte van geboorte werd opgesteld en er in de akte van geboorte geen andere persoon als vader of als meemoeder wordt vermeld.

Net als bij een prenatale erkenning moet er ook altijd eerst een akte van aangifte van erkenning opgemaakt worden

De persoon die het kind wil erkennen moet hiervan aangifte doen bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.
Er moet een dossier samengesteld worden.
Als alle documenten in België beschikbaar zijn zal de ambtenaar van de burgerlijke stand deze documenten verzamelen.

Als er buitenlandse akten of documenten moeten voorgelegd worden dan moet je deze zelf verzamelen en voorleggen tegen ontvangstbewijs.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie informeer je best vooraf welke documenten er precies moeten voorgelegd worden.

De voorafgaande toestemming van de moeder van het kind is nodig.
Als het kind dat erkend wordt ouder is dan 12 jaar dan is ook voorafgaande toestemming van het kind nodig.

 

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Bij een aangifte tot erkenning moet je een aantal documenten voorleggen.

Welke documenten er precies nodig zijn is sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Je informeert je dus ook best vooraf.

In elk geval moet je het volgende voorleggen :

  • bij een prenatale erkenning of erkenning voor de geboorte : een attest van een arts of een vroedvrouw dat de zwangerschap bevestigt en de vermoedelijke bevallingsdatum aangeeft;
  • het identiteitsbewijs van de moeder of van de persoon die moet instemmen met de erkenning;
  • het identiteitsbewijs van de persoon die het kind wil erkennen;
  • het identiteitsbewijs van het te erkennen kind als het ouder is dan 12 jaar.

Buitenlandse documenten moeten voldoen aan de legalisatievereisten.

Documenten opgesteld in een vreemde taal moeten vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.