Europaschool

Europaschool Genk werkt al reeds 2017 rond het thema ‘SDG’s’. Hiermee nemen zij het voortouw in het onderwijsveld. Hiervoor werken ze regelmatig samen met educatieve organisaties als Kleur Bekennen en DJAPO. Als je de school bezoekt, zie je de SDG’s overal verschijnen: van inkomhal tot leslokaal. Ook werken zij samen met hun zusterschool Phatlogo uit Francistown, Botswana rond de thema’s afval en welbevinden.

Hoe is de Europaschool actief in Genk? En hoe dragen jullie bij tot de SDG’s?

Als brede school hebben we een goed netwerk in de wijk Kolderbos, waarin alle organisaties samen zorgen voor extra kansen voor leerlingen. We nemen deel aan activiteiten aangeboden door de stad Genk zoals het juniorteam, de stedenband met Francistown en Heemparkactiviteiten. Samen met de wijkmanager hebben we een project lopen rond verkeersveiligheid. Ieder project linken we – samen met de leerlingen – aan de SDG’s. Hiervoor maken we gebruik van de kleurrijke logo’s. Kleuters en leerlingen lagere school leren de SDG’s ook kennen via puzzels, inkleurprenten en zoekopdrachten.

Maar met de school zijn we ook actief op domeinen als kwaliteitsonderwijs, schoon water en sanitair, ongelijkheid verminderen, klimaatactie,… . Hiervoor gaan we in zee met verschillende partners bv. fabrieken uit de omgeving voor een vergroeningsproject, de scholenband met een school uit Francistown,….

Hoe kan de Genkenaar, volgens jou, bijdragen aan de SDG’s?

Als Genkenaar kan je bijdragen door na te denken over energie, water, klimaat, … en de gevolgen ervan indien we geen stappen ondernemen. Allemaal samen kunnen we de ongelijkheid verminderen door bewust met elkaar om te gaan en iedereen op gelijke voet te behandelen. Iedereen moet zijn steentje moet bijdragen tot een leefbare samenleving, iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid opnemen en niet afschuiven op een ander. Op het gebied van kwaliteitsonderwijs zou er heel dringend werk moeten gemaakt worden van de sociale mix. Dat kan alleen als alle partners hier hetzelfde over denken.

Wat zijn jouw tips voor een duurzamer leven?

Wees zuinig met water. Ja, het kan! Denk maar aan de warme zomer. En vooral… maak kinderen hiervan bewust vanaf een jonge leeftijd en toon als volwassenen hoe het hoort.