Euthanasie - afleggen van een verklaring

Je wens tot levensbeëindiging als je in een onomkeerbare coma terecht komt, kan je laten registreren in het bevolkingsregister.

Op het stadhuis wordt je wens op beveiligde wijze ingevoerd in de databank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Deze databank is alleen toegankelijk voor de betrokken arts op het ogenblik dat het raadplegen ervan nodig zou zijn. De privacy van deze gegevens wordt dan ook optimaal beschermd.

Bij voorkeur breng je het ingevulde formulier zelf binnen. In uitzonderlijke omstandigheden kan je dit door iemand anders laten binnenbrengen. Het is noodzakelijk dat je het document zelf invult en ondertekent. Ook de getuigen en de eventuele vertrouwenspersoon moeten het document mee ondertekenen.

Vanaf 2.4.2020 blijft de registratie onbeperkt geldig. Je kan op elk moment de wilsverklaring betreffende euthanasie herzien of intrekken. Je kan ook op elk moment nieuwe getuigen kiezen of andere personen aanduiden als vertrouwenspersoon. Je moet dan een nieuwe wilsverklaring indienen.

Opgelet! De wilsverklaringen die werden opgesteld, gewijzigd en geregistreerd voor 2.4.2020 vallen nog onder de oude regelgeving en hebben een geldigheidsduur van 5 jaar. Wil je deze laten omzetten naar een wilsverklaring met onbeperkte geldigheidsduur dan moet je een nieuwe wilsverklaring indienen. 

Alle andere vormen van euthanasie bespreek je best met je huisarts of behandelende geneesheer. Dit geldt ook voor alle vormen van een negatieve wilsverklaring zoals bijv. het stopzetten van een behandeling of therapie, de wens om niet gereanimeerd of kunstmatig beademd te worden.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Voor de registratie moet je volgende documenten meebrengen:

  • je identiteitsbewijs;
  • het ingevuld en ondertekend document "wilsverklaring tot euthanasie".

Indien de verklaarder zelf niet kan komen:

  • zijn of haar identiteitsbewijs;
  • het door de verklaarder eigenhandig geschreven en ondertekend document.

Meer info

De registratie zelf gebeurt bij de Afdeling Burgerzaken. Het in te vullen formulier kan je downloaden.